westernové sedlo - OHS PRO LINE

OHS Saddlery - Oklahoma Sadlery

  •  16/02 - Chestnut 
  • 7x Gullet Conchos

  • Veľkosť posedlia: 16"
  • Farba: ako na obrázkz (chesnut)
  • Veľkosť komory: Full QH
  • pretočené strmene
  • 7x gulet conchos
3 795,00 €