Nervy a vyrovnanosť

Prípravky a kŕmne doplnky stimulujúce vyrovnanosť a koncentráciu koní. Mentálna sila je kľúčom k úspechu. Kto je vyrovnaný, zvládne viac - to platí aj pre kone. Nevyvážená kŕmna dávka a nedostatky vo výžive vedú často k nervóznym, nevyrovnaným koňom. Magnézium je dôležitým stavebným kameňom pre vyrovnané a uvoľnené koňa. K tomu sú pre zlepšenie koncentrácie a schopnosti znášať záťaž veľmi dôležité aj ďalšie látky, napr. Vápnik, L-tryptofán a špeciálne vitamíny.