Electro Salts, elektrolyty v prášku

Potenie, významný regulátor telesnej teploty koní, spôsobuje nielen stratu tekutín, ale aj nevyhnutne dôležitých solí, hlavne sodíka, draslíka, chloridu a horčíka.

Electro Salts pomáha nahradiť tieto dôležité soli, ktoré sa stráca počas potenia.

Kŕmte po akomkoľvek ťažším tréningu alebo pravidelne počas veľkých horúčav.

Pridávajte jednoducho do kŕmenia alebo rozpustený vo vode.

Balenie 1kg vystačí pri odporúčanom dávkovaní približne na 33 dní.

32,99 €