HNILOBA KOPÝT - ÚČINNÁ POMOC

04.09.2019

HOOFLEX PROTI HNILOBE KOPÝT - účinná pomoc.

 

Spoločne s jeseňou prichádzajú aj bahnité výbehy a zvýšené riziko hniloby kopýt. Ten, kto mal s hnilobou skúsenosť, určite potvrdí, že to nie je nič príjemné. 

Hniloba kopýt je vyvolaná súhrou viacerých faktorov, medzi ktoré môže patriť vlhko, teplo, špina, tvar a úprava kopytá a ďalšie, ktoré umožňujú rozmnožovanie tzv. Hnilobných baktérií. 

Musíme správne odlíšiť kopyto bežne zapáchajúce a kopyto postihnuté hnilobou. Hlavným poznávacím znamením hniloby kopýt je páchnuce, mazľavé, čierna hmota, objavujúce sa predovšetkým sprvu v postranných ryhách pozdĺž strelky a vo vnútri strelovej ryhy. 

▶ ️ Kone s úzkym kopytom spoločne so zabahneným, nedajbože zahnojeným prostredím sú oveľa náchylnejšie na infekcie kopýt. ◀ ️ 

Ako sa hniloby účinné zbaviť? 

Absorbine Hooflex Proti hniloby kopýt  je vysoko efektívna starostlivosť o kopytá, ktorá ničí a pôsobí preventívne proti baktériám a plesniam, podieľajúcich sa na vzniku hniloby strelky a ochorení biele čiary. 

✅ Úzky a dlhý aplikátor, pre presnú a dostatočnú aplikáciu 

✅ Neobsahuje karcinogénne formaldehyd a decht 

✅ Podporuje rast zdravého tkaniva a prirodzené hojenie.

 Pre tú najrýchlejšiu odozvu sprevádzajte liečbu zmenou manažmentu (vysušenie výbehov, zvýšenie frekvencie čistenia  boxu, správnu úpravou kopýt).